Utbildning

Vi går en utbildning som Forum Vänersborg  annordnar, den sträcker sig över hela året.

 Utbildningstillfällena ligger på morgonen, detta gör att vi kommer öppna lite senare vissa dagar.

Vi öppnar kl 10.00, 8 mars, 29 mars, 12 april, 3 maj, 24 maj, 30 aug, 13 sept, 27sept, 18, okt och 8 nov.