Saltvattenspray

För en lagom ostylad känsla, använd Label M saltvattenspray.