Prisökning

Meddelande från våra leverantörer –

Nya priser efter påsk

Som du säkert märkt har många priser på varor och tjänster ökat. Det gäller även för oss.

Det gör att vi tyvärr måste se över våra försäljningspriser. Vår nya prislista har en prishöjning i snitt med 5%.

Som ni förstår blir ju följden av detta att även vi måste justera våra priser på tjänster och ni kommer se framöver att priserna ökat.