Hg

 

KALIFORNIEN HAR HÅRDA MILJÖKRAV!
Advanced Hair Gear är ett amerikanske varumärke, med högt uppsatta kvalitetskrav, som har sitt ursprung i delstaten med världens hårdaste miljökrav – Kalifornien.
”Det som är godkänt i Kalifornien, det är godkänt överallt”.

INNEHÅLLER BOTANISKA ÄMNEN
Advanced Hair Gear är en 100% professionell och problemlösande hårvårdsserie, producerad på botaniska ämnen.

ADVANCED HAIR GEAR ÄR FRITT FRÅN –
SodiumLaureth Sulfat – (tensid som ensam kan vara uttorkande och irriternade)
Animaliskt protein – (kan ge kosmetisk acne)
Freon (drivgas som bidrar till växthuseffekten samt nedbrytningen av ozonskiktet)
PABA – (UV-skydd som kan ge allergiska eksem och ökad ljuskänslighet)

Dessutom;

– Aldrig testade på djur i något led av produktionen.
– Produkterna har ett mycket lågt VOC (lättflyktiga organiska föreningar som kan ge negativa hälso- och miljöeffekter)
– Man använder endast friskt, renat och dejoniserat vatten.