Hårologi – Grön salong

Hårologi är godkända av Grön salong.

Grön salong är en certifiering från Danmark som säkerställer att frisörer och slutkonsumenter inte utsätts för giftiga kemikalier eller starkt allergiframkallande ämnen. Produkter som är certifierade får inte innehålla ämnen från förbudsämneslista

 

Positvlisten är framtagen av Grön salong i samarbete med det danska frisör och kosmetikerförbundet för att lyfta fram hårvårdsprodukter med hög miljömedvetenhet.

Det innebär också att det inte finns allergi och cancerframkallande ämnen i produkterna.

Vi erkänner att skönhet kommer inifrån och våra produkter baseras på sanningar om hår och hårvård.

Hårologi arbetar med ”less is more” vilket innebär att vi använder oss av få noggrant utvalda ingredienser som verkligen gör en aktiv skillnad i våra produkter. Alla produkter är biologiskt nedbrytbara, inga drivgaser skadar ozonskiktet, produkterna testas inte på djur, vi använder oss av naturliga råvaror där det är möjligt och använder minst möjliga konserveringsmedel. Vi väljer också råvaror som ger mindre föroreningar i våra hav, sjöar, älvar och vattendrag. En minskning av antalet råvaror har en positiv inverkan på både människa och miljö.

Vi är mycket stolta över att en stor majoritet av våra produkter är godkända av Gröna Salong i Danmark som i samarbete med Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund utarbetat en lista över produkter som anses skadliga för miljön och hälsan. Danmark är en föregångare när det gäller miljö- och hälsomedvetenhet i branschen. Ett godkännande innebär produkter helt fria från hälsofarliga och miljöskadliga ämnen. Vi har märkt de produkterna med vårt eget Signature märke och de bör absolut provas av dig som har en känslig hud eller vill göra ditt bästa för att skydda miljön.